Masco Class of 69 Big Ten Multi-Class Reunion - July 28, 2001